Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité.

Projekt: REVERZ rešpektuje ochranu Vašich súkromných údajov týkajúcich sa akýchkoľvek informácií, ktoré môžeme zhromažďovať počas prevádzky našich webových stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na https://reverz.sk (ďalej len "nás", "my" alebo "https://reverz.sk").Rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa chrániť osobné informácie, ktoré nám môžete poskytnúť prostredníctvom webových stránok. Prijali sme tieto zásady ochrany osobných údajov ("Zásady ochrany osobných údajov") s cieľom vysvetliť, aké informácie môžu byť zhromažďované na našej webovej stránke, ako používame tieto informácie a za akých okolností môžeme tieto informácie zverejniť tretím stranám. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie zhromažďované prostredníctvom webovej stránky a nevzťahujú sa na našu databázu informácií z iných zdrojov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov spolu s Podmienkami uverejnenými na našich webových stránkach stanovujú všeobecné pravidlá a pravidlá upravujúce používanie našich webových stránok. V závislosti od vašich aktivít pri návšteve našich webových stránok sa môže vyžadovať súhlas s dodatočnými zmluvnými podmienkami.

Návštevníci webových stránok

Podobne ako väčšina prevádzkovateľov webových stránok, projekt: REVERZ zhromažďuje informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, aké poskytujú webové prehliadače a servery, napríklad typ prehliadača, jazykové preferencie, odkazujúce stránky a dátum a čas každej žiadosti návštevníka. Účelom spoločnosti pri zhromažďovaní informácií, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, je lepšie pochopiť, ako návštevníci používajú webovú stránku.

Čas od času Projekt: REVERZ môže zverejňovať informácie, ktoré nie sú osobnou identifikáciou, napríklad publikovaním správy o trendoch v používaní jej webových stránok.

Projekt: REVERZ tiež zhromažďuje potenciálne osobné identifikujúce informácie, ako sú adresy používateľov internetových protokolov (IP) a používateľov, ktorí nechávajú komentáre na blogových príspevkoch https://reverz.sk. Projekt: REVERZ zverejňuje iba prihlásené používateľské a komentátorské IP adresy za tých istých okolností, ktoré používa, a zverejňuje informácie o osobnej identifikácii, ako je popísané nižšie.

Zhromažďovanie osobných identifikačných informácií

Niektorí návštevníci našej webovej stránky sa rozhodnú spolupracovať s Projektom: REVERZ spôsobom, ktorý vyžaduje, aby projekt: REVERZ zhromažďoval osobné informácie. Množstvo a typ informácií, ktoré projekt: REVERZ zhromažďuje, závisí od povahy interakcie. Napríklad požiadame návštevníkov, ktorí sa zaregistrujú na blog na adrese https://reverz.sk, aby poskytli používateľské meno a e-mailovú adresu.

Zabezpečenie

Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadna metóda prenosu cez internet, alebo metóda elektronického ukladania údajov nie je 100% bezpečná. Aj keď sa snažíme použiť komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných informácií, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

Inzercia

Reklamy, ktoré sa zobrazujú na našich webových stránkach, môžu byť používateľom doručené reklamnými partnermi, ktorí môžu nastaviť a zhromažďovať súbory cookie. Tieto súbory cookie umožňujú reklamnému serveru rozpoznať váš počítač pri každom zobrazeni reklamy, zhromažďuju informácie o vás alebo ostatných, ktorí používajú váš počítač. Tieto informácie umožňujú reklamným sieťam okrem iného dodávať cielené reklamy, o ktorých sa domnievajú, že vás budú najviac zaujímať. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov pokrývajú používanie súborov cookie projektu: REVERZ a nezahŕňa používanie cookies inými inzerentmi.

Odkazy na externé stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na externé stránky, ktoré nie sú v našej prevádzke. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránku tretej strany.

Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky každej navštívenej webovej stránky. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov, alebo praktiky stránok, produktov, alebo služieb tretích strán.

Ochrana určitých osobných identifikačných údajov

Projekt: REVERZ zverejňuje potenciálne osobne identifikujúce a osobne identifikujúce informácie len pre svojich zamestnancov, dodávateľov a pridružených organizácií, ktoré (i) potrebujú poznať tieto informácie na účely spracovania projektu, alebo poskytovať dostupné služby na stránkach Projektu: REVERZ a (ii) ktorý súhlasili s tým, že ich nezverejnia iným osobám. Niektorí z týchto zamestnancov, dodávateľov a pridružených organizácií môžu byť umiestnení mimo vašej domovskej krajiny. pomocou webových stránok projektu Project: REVERZ súhlasíte s tým, že im tieto informácie poskytnete. Projekt: Spoločnosť REVERZ nebude predávať, alebo predávať potenciálne osobne identifikujúce a osobne identifikujúce informácie komukoľvek. Projekt: REVERZ zverejňuje potenciálne osobne identifikujúce a osobne identifikujúce informácie iba v reakcii na predvolanie, súdny príkaz alebo inú vládnu žiadosť, alebo keď projekt: REVERZ verí v dobrej viere, že zverejnenie je primerane potrebné na ochranu vlastníctva, alebo práv Projektu: REVERZ, tretích strán alebo širokej verejnosti.

Ak ste registrovaným používateľom https://reverz.sk a dodali ste svoju e-mailovú adresu, projekt: REVERZ vám môže príležitostne poslať e-mail s informáciami o nových funkciách, vyžiadať si spätnú väzbu, alebo jednoducho vás informovať o tom, ako pokračuje v projekte: REVERZ. V prvom rade používame náš blog na komunikáciu s týmto typom informácií, a preto očakávame, že tento typ e-mailu bude minimálny. Ak nám pošlete žiadosť (napríklad prostredníctvom podporného e-mailu alebo prostredníctvom niektorého z našich mechanizmov spätnej väzby), vyhradzujeme si právo zverejniť ju, aby sme nám pomohli vysvetliť vašu žiadosť alebo odpovedať na ňu, alebo nám pomôcť podporiť iných používateľov. Projekt: REVERZ prijíma všetky opatrenia primerane potrebné na ochranu pred neoprávneným prístupom, použitím, zmenou, alebo zničením potenciálne osobne identifikujúcich informácií.

Agregovaná štatistika

Projekt: REVERZ môže zhromažďovať štatistiky o správaní návštevníkov na svojich webových stránkach. Projekt: REVERZ môže túto informáciu verejne zobraziť alebo ju poskytnúť iným osobám. Projekt: REVERZ však nezverejňuje vaše osobne identifikujúce informácie.

Cookies

V snahe obohatiť a zdokonaliť vaše online skúsenosti, projekt: REVERZ používa cookies, podobné technológiam a službam poskytovanymi inými používateľmi na zobrazenie personalizovaného obsahu, vhodnej reklamy a uloženie vašich preferencií do vášho počítača. Súbor cookie je reťazec informácií, ktoré webová lokalita ukladá na počítači návštevníka a prehliadač návštevníka ho poskytuje webovej stránke vždy, keď sa návštevník vráti. Projekt: REVERZ používa súbory cookie na pomoc projektu: REVERZ identifikovať a sledovať návštevníkov, ich použitie https://reverz.sk a ich preferencie prístupu na web. Návštevníci, ktorí nechcú umiestniť súbory cookie do svojich počítačov, by mali tak nastaviť prehliadače, aby odmietli používanie súborov cookie pred použitím webových stránok Project: REVERZ s nevýhodou, že niektoré funkcie webových stránok Project: REVERZ nemusia správne fungovať bez pomoci cookies.

Pokračovaním v navigácii na našich webových stránkach bez zmeny nastavení súborov cookie, týmto potvrdzujete a súhlasíte,s tým, že projekt: REVERZ bude používať cookies.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Aj keď väčšina zmien bude pravdepodobne menšia, projekt: REVERZ môže z času na čas zmeniť svoju politiku ochrany osobných údajov podľa vlastného uváženia. Projekt: REVERZ odporúča návštevníkom často kontrolovať túto stránku o zmenách zásad ochrany osobných údajov. Pokračovanie v používaní týchto stránok po akejkoľvek zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov bude znamenať, že ste takúto zmenu prijali.

Poháňaný: Reverz Tech™